Schenken en erven.

Hoe zit het met schenk- en erfbelasting in Nederland als u naar Turkije emigreert?
Nederland blijft schenk- en erfbelasting heffen van personen met de Nederlandse nationaliteit tot 10 jaar na emigratie. Nederland heft voor niet Nederlanders tot 1 jaar na emigratie. Nederland verrekent de in Nederland verschuldigde belasting voorzover het buitenland heft.

Hoe zit het met schenk- en erfbelasting in Turkije?
Turkije heft schenk- en erfbelasting over personen die in Turkije woonachtig zijn. Als het onroerend goed in Turkije is gelegen, dan moet er ook belasting over worden betaald. De successierechten en overdrachtsbelasting regels (veraset ve intikal vergisi) zijn van toepassing op de overdracht van roerende en onroerende goederen.

Als het onroerend goed in het buitenland ligt en de begunstigde is een Turks ingezetene, wordt de belasting geheven in Turkije indien de overdrager een inwoner van Turkije is. Wanneer de begunstigde een niet-ingezetene is, is de belasting van toepassing als de vervreemder een Turks staatsburger is.

De belastingtarieven bij erven zijn progressief en lopen op van 1% tot 10% en de belastingtarieven van schenken lopen progressief op van 10% tot 30%.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.