Privacy- en Cookieverklaring

Actal is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Actal houdt zich dan ook aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ESJ Holding bv, Cosunpark 10, 4814 ND Breda.

Via onze websites verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Actal Advocaten en fiscalisten