Gunstregimes

Naast zon, zee, strand en lekker eten zijn er soms ook fiscaal gunstige regimes waardoor mensen nog eerder geïnteresseerd raken in emigratie naar een land. Het kan echter zijn dat ook in die landen het gras bij de buren soms wel groener lijkt, maar het niet altijd ook daadwerkelijk groener is. Dit geldt natuurlijk niet voor alle landen, maar “bezint eer ge begint”.

Portugal

De laatste jaren krijgen wij steeds meer vragen van mensen die naar Portugal willen emigreren en daar gebruik willen gaan maken van het fiscaal gunstige non-habitual residents regime (ook wel NHR-regime genoemd).

Nu is dit regime voor vele mensen interessant, maar helaas meestal niet voor Nederlanders, of beter gezegd, voor mensen die een pensioen uit Nederland genieten. Nederlanders raken veelal gecharmeerd van het aantrekkelijke belastingregime dat ze mogelijk in Portugal kunnen krijgen. Dit houdt in dat er een belastingvrijstelling voor rente en dividenden geldt in de eerste 10 jaar dat u onder dit regime in Portugal gaat wonen. Verkrijgt u echter een pensioen uit Nederland dat alhier is opgebouwd tijdens een dienstbetrekking, dan kan het belastingverdrag tussen Nederland en Portugal u behoorlijk wat geld gaan kosten. En dan met name, dat u uiteindelijk evenveel belasting mag betalen als u in Portugal woont dan u betaald zou hebben als u gewoon in Nederland gebleven was.

Het NHR-regime bevat niet alleen interessante bepalingen voor buitenlands inkomen, maar ook voor binnenlands inkomen. Arbeids- en ondernemersinkomen uit een Portugese bron worden belast tegen een vast tarief van 20%, mits deze inkomsten afkomstig zijn uit activiteiten van ‘hoge toegevoegde waarde’. Die wetenschappelijk, artistiek of technisch van aard zijn. De inkomsten uit een bed-and-breakfast vallen hier dus niet onder.

Eigenlijk is emigratie vanuit Nederland naar Portugal en daar opteren voor het non-habitual residents regime alleen aantrekkelijk als uw inkomsten met name voortkomen uit een groot vermogen, zoals uit beleggingen of spaarrekeningen. Als uw inkomsten uit met name Nederlandse pensioenen voortkomen én u gebruik maakt van het Portugese non-habitual residents regime kunt u hard geconfronteerd worden met de gevolgen.

Nu hopen vele mensen dat de recente (maart 2020) aanpassingen in het non-habitual residents regime in Portugal hen de goede kant op helpen. Pensioeninkomsten worden sindsdien onder dit regime in Portugal tegen 10% belast, echter dit is niet het gebruikelijke tarief in Portugal voor pensioeninkomsten. Het is dus nog steeds een bijzonder tarief wat volgens het verdrag nog niet voldoende is om Nederlandse heffing kwijt te raken. Dan moet er dus naast de 10% in Portugal ook nog in Nederland belasting betaald worden totdat het gebruikelijke Nederlandse tarief betaald wordt. De Portugese heffing mag dan wel verrekend worden, maar buiten het doen van twee aangiften in plaats van één wordt het per saldo belastingtechnisch niet voordeliger. Dit was al zo onder het hiervoor geldende NHR-regime, maar is er dus niet gunstiger op geworden onder het huidige verdrag tussen Nederland en Portugal.

Als uw inkomsten voortkomen uit in Nederland gelegen onroerende zaken blijven die in Nederland belast onder de hier geldende box 3-heffing. Portugal mag hier niet over heffen, omdat het verdrag deze inkomsten toewijst aan het land waar het onroerend goed is gelegen.

Overigens heeft de registratie van één van de echtgenoten niet automatisch tot gevolg dat de andere echtgenoot ook geregistreerd is. Hij/zij zal zich zelf moeten registreren voor toepassing van het regime.

Italië

Sinds enkele jaren doet ook Italië mee in de strijd om kapitaalkrachtige inwoners te werven om zo de eigen economie te stimuleren. Werd er op 1 januari 2017 al een zogenoemd flat tax-regime geïntroduceerd vat afgekocht kon worden door een jaarlijkse betaling van € 100.000. Vervolgens kregen gespecialiseerde beroepscategorieën een vrijstelling van 50% op hun Italiaanse inkomsten aangeboden.

Begin 2020 is er een nieuwe regeling bijgekomen die een tarief biedt van 7% verschuldigd op alle buitenlandse inkomsten. De regelingen zijn echter niet te combineren. U moet kiezen welke voor u het meest gunstig is en welke u wil toepassen.
Aan de nieuwe regeling zijn echter wel een aantal bijzondere voorwaarden verbonden, zo mag men in de voorbije vijf jaren niet in Italië hebben gewoond en moet men een buitenlands pensioen genieten. Daarnaast moet men bereid zijn zich te vestigen in een kleine stad (maximaal twintigduizend inwoners) in één van de volgende regio’s: Sicilië, Sardinië, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molisee of Puglia.

De regeling geldt gedurende zes jaar waarna men opnieuw onder het gewone Italiaanse belastingtarief valt. Bij inkomens tot € 15.000 hebben we het dan over 23%. Boven de € 75.000 loopt dat op tot 43%.

Het verdrag tussen Nederland en Italië lijkt hier iets gunstiger te zijn dan het verdrag tussen Nederland en Portugal waar in de meeste hierboven beschreven gevallen tegenaan gebotst wordt. 

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.