Emigratie.

Een verhuizing naar Duitsland, die soms maar enkele kilometers behelst, is wel degelijk een emigratie. Dat betekent dat u met een aantal specifieke zaken te maken krijgt zoals:

 • Andere (zorg-)verzekeringen
 • Invoer van uw auto, Duits kenteken
 • Financieringen
 • Duitse belastingen

Duitsland biedt meer “huis” voor uw geld, maar hierbij gelden wel andere regels dan in Nederland. Actal adviseert u bij uw emigratieplannen zodat extra wooncomfort geen vervelende gevolgen heeft voor uw inkomen of vermogen.

De keuze van een optimale financiering
Wanneer u in Duitsland gaat wonen, heeft u de mogelijkheid om de aankoop van uw woning via een Nederlandse of Duitse bank te financieren. Welke optie voor u aantrekkelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Als Nederduitser krijgt u te maken met andere belastingwetgeving. Dat kan gevolgen hebben voor uw hypotheekrenteaftrek.

Belastingheffing Duitsland
Een inwoner is in Duitsland inkomstenbelasting verschuldigd over zijn wereldwijde inkomen. Dit wereldinkomen bestaat uit de volgende categorieën:

 • Inkomen uit landbouw of bosbouw
 • Winst uit onderneming
 • Inkomen uit overige werkzaamheden
 • Arbeidsinkomen
 • Inkomen uit kapitaalinvesteringen
 • Inkomen uit verhuur en pacht
 • Overig inkomen, inclusief vermogenswinsten

Wie in Duitsland woont en in Nederland werkt, moet doorgaans in twee landen belastingaangifte doen. Duitsland kan als woonstaat belasting heffen over uw wereldinkomen en Nederland doet dat als werkstaat over uw inkomen uit loondienst. In een belastingverdrag zijn de afspraken vastgelegd waardoor dubbele belastingheffing wordt voorkomen. Op 12 april 2012 is het nieuwe belastingverdrag met Duitsland ondertekend. Dit belastingverdrag is in werking getreden op 1 januari 2016. In dit belastingverdrag doen zich een aantal wijzigingen voor die voor uw persoonlijke situatie van belang kunnen zijn.

Jurisprudentie grensoverschrijdende arbeid
In het grensambtenarenarrest werd besloten dat Nederland geen grondslagvoorbehoud kan toepassen bij buitenlands belastingplichtigen die in Nederland werken. Dit zorgde ervoor dat het belastingverdrag van doorslaggevend belang werd, waardoor bijvoorbeeld het negatieve inkomen uit de buitenlandse eigen woning niet kon worden afgetrokken van het Nederlandse loon.
Op het bovengenoemde uitgangspunt volgde een uitzondering via het Schumacker-arrest. Het Hof van Justitie EU bepaalde dat wanneer een belastingplichtige het grootste deel van zijn inkomen en gezinsinkomen, verwerft in een andere lidstaat dan de woonstaat, de werkstaat rekening dient te houden met de fiscale draagkracht van de belastingplichtige. Dit vanwege het feit dat in de woonstaat niet genoeg inkomen bestaat om rekening te houden met de aftrekposten die zien op de persoonlijke en gezinssituatie van de belastingplichtige. In vergelijkbare zin is beslist in het Renneberg-arrest.

De vraag die opkomt, is wanneer een niet-inwoner voldoende inkomen geniet in een andere staat. Uit het Gschwind-arrest kan een grens van minimaal 90% worden afgeleid. Is dit 90% criterium echter een harde procentuele grens en aan welke fiscale maatstaven dient deze grens te worden beoordeeld? De Belastingdienst gaat vooralsnog uit van 90%. De mogelijkheid is aanwezig dat ook een lager percentage voldoende kan zijn. Dit zal door de toekomstige jurisprudentie nog nader ingevuld worden. Onze fiscalisten volgen deze ontwikkelingen op de voet.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.