Fiscaal.

Rente
Rente is een vergoeding die betaald moet worden voor het lenen van geld. Over die vergoeding moet belasting betaald worden. In Turkije is de rente over het algemeen onderworpen aan 15%, 12% (6-12 maanden) of 10% (langer dan 12 maanden) roerende voorheffing, afhankelijk van de looptijd van de depositorekening op het moment van de betaling. De roerende voorheffing vormt de definitieve belasting op rente.

Dividend
Wanneer een onderneming winst maakt, kan de aandeelhoudersvergadering besluiten of en hoeveel winst er uitgekeerd moet worden aan de aandeelhouders. De helft (50%) van de uitgekeerde dividend is vrijgesteld over de resterende bedrag moet er 15% roerende voorheffing betaald worden. De dividenden zijn niet onderworpen aan belasting op aandeelhoudersniveau als de totale inkomsten van de aandeelhouder van roerende goederen, onroerende goederen en salarissen van een werkgever niet meer dan TRL 29.000 (± 8.718) bedraagt.

Winst uit onderneming
Al het inkomen dat voortkomt uit een onderneming is winst uit onderneming (art. 37 GVK). Huur, dividend en meerwaarde zijn ook winst uit onderneming. Winst uit onderneming is onderworpen aan de progressieve tarieven van de inkomstenbelasting, die van 15% kunnen oplopen naar 36% afhankelijk van de winst. Partners in algemeen partnerschap en partners in commanditaire vennootschappen worden beschouwd als de eigenaars van de onderneming. Daarom zijn de partners en niet de entiteit aansprakelijk voor de inkomstenbelasting over de winst. Winst uit onderneming omvat ook inkomsten van artsen, advocaten of kunstenaars die hun diensten zelfstandig uitoefenen en niet onder een arbeidsovereenkomst. Betalingen van de honoraria, inclusief auteursrechten en octrooirechten verkregen door de oorspronkelijke auteurs zijn onderworpen aan roerende voorheffing.

Meerwaarde
Meerwaarde die voortvloeit uit de verkoop van onroerende goederen binnen vijf jaar zijn belastbaar tegen de algemene tarieven via de jaarlijkse belastingaangifte (art. 80 GVK). Dat betekent dat er geen roerende voorheffing van toepassing is. Als de som va winsten jaarlijks niet meer dan TRL 11.000 bedraagt, dan is er geen inkomstenbelasting verschuldigd.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.