Fiscaal.

Voor veel Nederlanders is België fiscaal een aantrekkelijk land om te gaan wonen. Zo zijn er aantrekkelijke mogelijkheden om vermogen te schenken naar de volgende generatie. Hiervoor dient u Nederland meer dan 10 jaren geleden verlaten te hebben. Deze termijn kan echter ook verkort worden als u de Nederlandse nationaliteit opgeeft en in plaats van als Nederbelg voortaan als Belg door het leven wil gaan.

Conserverende aanslag
Als u Nederland verlaat worden er conserverende aanslagen opgelegd voor in Nederland opgebouwde pensioenrechten, maar ook voor de meerwaarde in aanmerkelijk belangaandelen (bezit van 5% of meer) in een Nederlandse vennootschap.

De conserverende aanslag over in Nederland opgebouwde pensioenrechten dient om de belastingclaim van de Nederlandse overheid veilig te stellen, waardoor voorkomen wordt dat u de pensioenrechten gedurende die tien jaar onbelast kunt afkopen. Bij reguliere afwikkeling van het pensioen zal de conserverende aanslag feitelijk nooit ingevorderd worden. Daarnaast komt deze te vervallen na verloop van tien jaren.

De conserverende aanslag over een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap komt voor Nederlanders die sinds 15 september 2015 geëmigreerd zijn – niet meer te vervallen en is feitelijk vervangen door een “eeuwigdurende” conserverende aanslag. Voor Nederlanders die vóór 15 september 2015 geëmigreerd zijn vervalt deze aanslag (net als de aanslag voor de pensioenen) na 10 jaar.

Met de wijzigingen is beoogd om voortaan ook tot (gedeeltelijke) inning van de conserverende aanslag over te kunnen gaan als er bijvoorbeeld dividend wordt uitgekeerd. De exacte hoogte van de inning van de aanslag bij een dividenduitkering is afhankelijk van de heffing die in België plaatsvindt. Daarnaast wordt bij alle overige handelingen die tot een (fictief) dividend leiden in de ogen van de Nederlandse belastingdienst en die niet tot een dividend leiden in de ogen van de Belgische belastingdienst overgegaan tot invordering van de conserverende aanslag voor een bedrag van 25% van het fictieve dividend.

De gevolgen van de wijzigingen in de conserverende aanslag voor aanmerkelijk belangaandelen zijn nog niet helemaal helder en hoogstwaarschijnlijk zullen er de komende jaren nog diverse procedures gevoerd gaan worden om deze aan te vechten.

Testament
Vaak is het opstellen van een (internationaal) testament of het aanpassen van huwelijkse voorwaarden aan te bevelen. Daarmee kan voorkomen worden dat wanneer u overlijdt, uw erfgenamen met een torenhoge belastingheffing op uw nalatenschap worden geconfronteerd. Zorg dat emigreren geen drama wordt; voorkom dat zich een fiscaal drama voltrekt. Laat u deskundig adviseren over:

  • Schenken en erven
  • Bedrijfsoverdracht
  • Het beheer van onroerend in
  • privé of in een B.V.
  • Echtscheiding
  • Successieplanning
  • Remigratie naar Nederland
  • Naturalisatie tot Belg

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.