Tweede woning in België.

Wanneer u als inwoner van Nederland of België besluit een tweede woning in België te kopen, dan krijgt u te maken met Belgische belastingheffing over deze woning. Aan welke heffingen dient u dan te denken?

Aankoop van de Belgische vakantiewoning
Bij de aankoop voldoet u registratierechten aan de notaris. De hoogte van deze registratierechten is afhankelijk van het gewest waarin de woning is gelegen. Laat u een nieuwe woning bouwen, dan is slechts de grond onderworpen aan het registratierecht. Ten aanzien van het gebouw draagt u 21% BTW af over de betaalde bouwsom.

Bezit van de Belgische vakantiewoning
Uw vakantiewoning in België wordt jaarlijks onderworpen aan de onroerende voorheffing; een belasting op het (fictieve) inkomen uit onroerend goed gebaseerd op het geïndexeerde Kadastraal Inkomen (KI). De hoogte van deze heffing kan echter verschillen per gewest, provincie en gemeente. Daarnaast wordt de vakantiewoning – in tegenstelling tot de eigen woning – belast met personenbelasting. Als grondslag wordt hierbij het geïndexeerd KI, verhoogd met 40%, in aanmerking genomen.

Verhuur van de Belgische vakantiewoning
Indien u de vakantiewoning gemeubileerd verhuurt, bent u ook personenbelasting verschuldigd. De grondslag van de heffing is in dit geval het geïndexeerde KI verhoogd met 40% van de opbrengst van de verhuur van meubels en stofferende huisraad (roerend inkomen).

Verkoop van de Belgische vakantiewoning
Besluit u uw vakantiewoning binnen vijf jaar te verkopen, dan betaalt u personenbelasting over de vermogenswinst die u maakt op de woning. Na een periode van vijf jaar, is deze winst vrijgesteld van belasting.

Schenken van de Belgische vakantiewoning
Wanneer u uw Belgische vakantiewoning schenkt, dan betaalt de begiftigde in België schenkingsrechten omdat de woning aldaar is gelegen. Hoe hoger de waarde van de woning en hoe verder de graad van verwantschap van de schenker en de begiftigde, hoe hoger het belastingtarief.

Erven van de Belgische vakantiewoning
Bij uw overlijden betalen uw erfgenamen het Belgische recht van overgang over de brutowaarde van de Belgische vakantiewoning. De rechten van overgang zijn verschuldigd in het Gewest waar de woning zich bevindt.

Betaalt u dan ook nog belasting in Nederland als u daar woont?

Inkomstenbelasting
Omdat u in Nederland woonachtig bent, zal Nederland de Belgische vakantiewoning op grond van het woonplaatsbeginsel belasten met inkomstenbelasting. Uiteraard zal België de vakantiewoning in de Belgische belastingheffing betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.

Treedt er dan dubbele belastingheffing op?
Op grond van het Belastingverdrag tussen Nederland en België zal Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenkings- en successierechten
Ook bij het schenken of nalaten van de Belgische vakantiewoning is er sprake van dubbele belastingheffing. België heft immers schenkingsrechten of recht van overgang omdat de woning in België is gelegen. Nederland zal schenk- en erfbelasting heffen omdat u als schenker/erflater inwoner bent van Nederland. Op grond van het Nederlandse Besluit voorkoming dubbele belasting is de heffing uiteindelijk aan België toegewezen.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.