Wonen in België.

Emigratie
Een verhuizing naar België, die soms maar enkele kilometers behelst, is wel degelijk een emigratie. Dat betekent dat u met een aantal specifieke zaken te maken krijgt zoals:

  • Andere (zorg-)verzekeringen
  • Invoer van uw auto, Belgisch kenteken
  • Financieringen
  • Belgische belastingen

België biedt meer “huis” voor uw geld, minder regels en meer vrijheid bij de keuze van uw bouwstijl. Actal adviseert u bij uw emigratieplannen zodat extra wooncomfort geen vervelende gevolgen heeft voor uw inkomen of vermogen.

De keuze van een optimale financiering
Wanneer u in België gaat wonen, heeft u de mogelijkheid om de aankoop van uw woning via een Nederlandse of Belgische bank te financieren. Voor hypotheken kunt u alleen nog terecht bij Belgische banken, onderhandse leningen kunnen in sommige gevallen nog via Nederlandse banken. Welke optie voor u aantrekkelijk is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Als Nederbelg krijgt u te maken met andere belastingwetgeving. Dat kan gevolgen hebben voor uw hypotheekrenteaftrek.

Belastingheffing in België
Een inwoner is in België personenbelasting verschuldigd over zijn wereldwijde inkomen. Deze personenbelasting in België bestaat uit verschillende onderdelen. Voorbeelden hiervan zijn, inkomsten uit onroerende zaken, loon, pensioen en ontvangen onderhoudsuitkeringen. De personenbelasting in België kent een progressief tarief dat kan oplopen tot maximaal 50% (te verhogen met gemeentebelastingen). Voor rente en dividend gelden andere tarieven, waarbij het tarief voor rente-inkomsten en dividenden momenteel 30% bedraagt. Naast nationale en gewestelijke wetgeving krijgt u ook te maken met gemeentelijke belastingen.

Meldingsplicht buitenlandse bankrekeningen
Inwoners van België zijn verplicht om bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank (CAP) melding te maken van het bestaan van een niet-Belgische bankrekening. Iedere bankrekening in het buitenland moet dus voortaan bekend gemaakt worden. Dit geldt dus ook voor bank- en spaarrekeningen die door de Nederbelg in Nederland worden aangehouden, al ervaart hij dat meestal niet als een buitenlandse rekening. Nu moet jaarlijks gemeld worden of zich wijzigingen voorgedaan hebben in de buitenlandse rekeningen, zoals het openen van een nieuwe rekening in het buitenland of het sluiten van een rekening in het buitenland. In de aangifte personenbelasting moet worden bevestigd dat de melding heeft plaatsgevonden.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.