Emigreren.

Wanneer u mocht besluiten naar Curaçao of St. Maarten te emigreren is wellicht gebruikmaking van de penshonado-regeling voor u interessant. Voor de BES-eilanden geldt dat de penshonado-regeling per 1 januari 2011 is afgeschaft.

Wat houdt de penshonado-regeling in?
De penshonado-regeling op Curaçao biedt gepensioneerde Nederlanders een gunstige fiscale regeling voor buitenlandse inkomsten. De buitenlandse inkomsten (bijvoorbeeld pensioen en dividenden) worden hierbij belast tegen een vast laag inkomstenbelastingtarief van 10% met zelfs de mogelijkheid om feitelijk op een nog lagere belastingheffing uit te komen.
Om van het bovengenoemde vaste lage tarief gebruik te kunnen maken dient u wel aan verschillende voorwaarden te voldoen. Zo dient u onder andere:

  1. Over een geldige verblijfsvergunning te beschikken;
  2. Op het moment van inschrijving in het bevolkingsregister minimaal 50 jaar oud te zijn en
  3. Voor eigen gebruik op Curaçao over een woning in eigendom te beschikken met een waarde van minstens NAF 450.000 op het tijdstip van verkrijging.
  4. Wilt u graag weten of u voor de bovengenoemde penshonado-regeling in aanmerking komt en wat dit precies voor u betekent, neem dan gerust contact met ons op.

Verblijfsvergunningen
Naast de verblijfsvergunning die verkregen kan worden door personen die een beroep doen op de penshonado-status zijn er bijzondere verblijfsvergunningen voor tijdelijk verblijf (maximaal 180 dagen), bijvoorbeeld voor kapitaalkrachtige investeerders of overwinteraars. Daarnaast zijn er verblijfsvergunningen voor 3 jaar, 5 jaar of onbepaalde tijd, waarvan de afgifte mede afhankelijk is van de hoogte van een op Curaçao in lokale ondernemingsactiviteiten of onroerende zaken te investeren bedrag van ANG 500.000, ANG 750.000 respectievelijk ANG 1.500.000.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.