Vennootschappen.

E-zone
Vanaf 2001 kent Curaçao Economic-Zone (E-zone) faciliteiten. Een E-zone is een stuk terrein of gebouw dat is aangewezen tot E-zone waar handelingen met goederen kunnen plaatsvinden en waar, of van waaruit, diensten kunnen worden verricht. Binnen deze zone gelden hele gunstige belastingfaciliteiten.

Bedrijven die gevestigd zijn in de goederen E-zones zijn voornamelijk internationaal georiënteerde vennootschappen die Curaçao als doorvoerland gebruiken. De goederen ondergaan handelingen, waarna ze vervolgens worden doorgezonden naar voornamelijk (Latijns) Amerika. In de diensten E-zones treffen we voornamelijk vennootschappen aan die diensten aanbieden via internet. Het is van groot belang dat de diensten gericht zijn op het buitenland. Op zijn hoogst 25% van de omzet mag gegenereerd worden door transacties met inwoners van Curaçao. Bovendien is op de winst die met deze 25% omzet wordt gerealiseerd de winstbelastingfaciliteit niet van toepassing.

In een E-zone kunnen zich alleen rechtspersonen vestigen met een in aandelen verdeeld kapitaal zoals de Curaçaose naamloze vennootschap. Een vennootschap die zich wil vestigen in een E-zone moet een verzoek indienen bij het bestuurscollege.

Welke belastingfaciliteiten zijn er onder andere van toepassing?

  • 2% winstbelasting (tot en met het jaar 2025) in plaats van belastingheffing tegen het normale Curaçaose winstbelastingtarief van 22% (2019);
  • Vrijstelling van omzetbelasting en vrijstelling van invoerrechten; en
  • Specifieke loonbelastingfaciliteit voor werknemers van de E-zone vennootschap

Exportregeling
Op 1 januari 2014 heeft Curaçao een nieuwe faciliteit ingevoerd voor vennootschappen die gevestigd zijn op Curaçao en zich voor 90% of meer richten op export van goederen en diensten. Deze nieuwe regeling kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor vennootschappen die nu nog gebruik maken van het oude offshore regime dat eindigt op 1 januari 2020.
Het ziet met name op vennootschappen die zich bezighouden met internationale handelsactiviteiten, financiële en andere dienstverlening, exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en houdsteractiviteiten, maar ook met reparatie- of onderhoudswerkzaamheden in het buitenland of soortgelijke werkzaamheden die plaatsvinden op Curaçao zelf, waarna de gerepareerde goederen Curaçao weer verlaten. De regeling is sterk vergelijkbaar met de E-zone regeling. Onder de exportregeling vallen meer activiteiten, maar er zijn wel strengere eisen omtrent hoeveel bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk op of vanuit Curaçao worden uitgevoerd.

Onder deze regeling wordt 5% van het resultaat belast tegen het normale belastingtarief van 25% en 95% wordt belast tegen 10% van 25%. Het effectieve belastingtarief komt daarmee uit op afgerond 3,63% winstbelasting.

Laagbelaste beleggingsvennootschap
Tevens bestaat de mogelijkheid om op Curaçao gebruik te maken van een laagbelaste beleggingsvennootschap. Hierbij wordt de feitelijke leiding van een Nederlandse B.V. naar Curaçao verplaatst. De Nederlandse B.V. verkrijgt hierbij de normale ‘onshore’status en wordt beschouwd als zijnde op Curaçao gevestigd.
Na zetelverplaatsing richt de Nederlandse B.V. een Curaçao B.V. op. De Curaçao B.V. kan op verzoek worden vrijgesteld van winstbelasting. Het vermogen van de verplaatste Nederlandse B.V. kan als kapitaal worden gestort in de Curaçao B.V. en rendeert belastingvrij.

De exacte gevolgen van de nieuwe BRNC zijn nog in behandeling in de parlementen van Nederland en Curaçao.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.