Tweede woning - Aruba.

Na het verkrijgen van de status aparte is Aruba nog altijd deel blijven uitmaken van het Koninkrijk Nederland. Aruba kent sinds 1986 een eigen munteenheid, de Arubaanse gulden (AWG). De AWG heeft sinds haar invoering een vaste wisselkoers ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Het belastingstelsel op Aruba maakt onderscheid tussen inwoners en niet-inwoners. Een natuurlijke persoon wordt als inwoner van Aruba gezien wanneer zijn centrum van levensbelangen zich aldaar bevindt. Een inwoner van Aruba wordt voor zijn wereldwijde inkomen aan Arubaanse inkomstenbelasting onderworpen. Tevens kan een niet-inwoner aan Arubaanse inkomstenbelasting worden onderworpen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een inwoner van Nederland met een vakantiewoning op Aruba.

Aan welke Arubaanse belastingheffing dient u dan te denken?

Bij aankoop van de vakantiewoning
U betaalt 3% overdrachtsbelasting over de waarde in het economisch verkeer tot en met AWG 250.000. In het geval de waarde in het economisch verkeer hoger is dan AWG 250.000 bedraagt het tarief 6%. Verder kent Aruba een BTW-heffing van 1,5%. Wanneer een woning wordt overgedragen met heffing van overdrachtsbelasting is deze vrijgesteld van de heffing van BTW.

Bij bezit van de vakantiewoning
Als eigenaar van de vakantiewoning krijgt u jaarlijks te maken met de heffing van grondbelasting. Heffing vindt in beginsel plaats tegen een vast tarief van 0,4% van de huurwaarde indien deze waarde hoger is dan AWG 60.000.

Bij verhuur en verkoop van de vakantiewoning
Verhuurinkomsten en voordelen uit verkoop van de vakantiewoning zullen op Aruba in de inkomstenbelastingheffing worden betrokken. Aruba kent een progressief inkomstenbelastingtarief van 7,40%-58,95% (2015).

Bij schenken en erven van de vakantiewoning
Schenking/vererving van een vakantiewoning door/van een in Nederland woonachtige eigenaar is niet onderworpen aan Arubaanse successiebelasting. Wel krijgt u te maken met overgangsbelasting. Het tarief hiervan bedraagt 8% (2015).

Betaalt u dan ook nog belasting in Nederland?

Inkomstenbelasting
Omdat u woonachtig bent in Nederland zal Nederland de vakantiewoning op Aruba in de inkomstenbelastingheffing (box 3) willen betrekken (op grond van het woonplaatsbeginsel). Aruba zal de vakantiewoning in de Arubaanse belastingheffing willen betrekken omdat de woning aldaar is gelegen.

Treedt er dan dubbele belastingheffing op? Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK) zal Nederland een vermindering ter voorkoming van dubbele belasting verlenen.

Schenk- en erfbelasting
Ook ten aanzien van de schenk- en erfbelasting treedt er dubbele belastingheffing op bij het schenken of nalaten van de vakantiewoning. Aruba heft immers overgangsbelasting en Nederland schenk- en erfbelasting (op grond van het woonplaatsbeginsel). Ook in dit geval is de heffing op grond van de BRK aan Aruba toegewezen.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.