Stichting Particulier Fonds.

De SPF is een bijzondere vorm van een stichting. De SPF onderscheidt zich van de trust doordat het een volledig zelfstandige rechtspersoon is. Net als een trust moet een SPF worden opgericht bij notariële akte door een lokale notaris.

Waarvoor kunnen trust en SPF bijvoorbeeld worden gebruikt?

Bescherming van vermogen tegen derden, zoals schuldeisers.
Gedacht kan worden aan de ondernemer die handelt via bijvoorbeeld zijn eenmanszaak. Als de onderneming slecht loopt dan kan de ondernemer in betalingsproblemen komen. De ondernemer is aansprakelijk, vaak hoofdelijk. De schuldeisers kunnen in dat geval ook het privévermogen van de ondernemer aanspreken. Dit gaat zelfs zover dat als de ondernemer getrouwd is, ook het gezamenlijk huwelijkse vermogen aangesproken kan worden.
De ondernemer en zijn echtgenote kunnen overwegen om, ter bescherming van het huwelijkse vermogen, een deel van hun vermogen onder te brengen in een trust of SPF. De Curaçaose trust en SPF bieden hiervoor een goede en eenvoudige oplossing.

Structurering bij remigratie naar Nederland
De Curaçaose trust of SPF kan verder bijvoorbeeld gebruikt worden in de situatie waarin iemand vanuit bijvoorbeeld België wenst te remigreren naar Nederland. Hierbij wordt vóór remigratie vermogen ingebracht in een trust of SPF. Deze inbreng kan vaak onbelast.
Vanaf de oprichting opteert de trust of SPF voor een belastingheffing op Curaçao van 10%. Dit betekent dat over de inkomsten uit het vermogen in de trust of SPF jaarlijks belasting wordt betaald op Curaçao. Daarna vindt de remigratie naar Nederland plaats. Omdat de trust of SPF wordt belast tegen 10% wordt het vermogen in de trust of SPF, na terugkeer in Nederland, niet aan de insteller in box 3 toegerekend.

Of gebruikmaking van de trust of SPF in de bovengenoemde situatie voordelig is, is afhankelijk van het daadwerkelijk rendement van het vermogen. Pas op het moment dat het vermogen een cashrendement haalt van 12% of meer wordt de Curaçaose heffing hoger dan de Nederlandse heffing in box 3.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.