Estate planning en vermogensbescherming.

Sinds 1 januari 2010 kent Nederland vernieuwde wetgeving over schenk- en erfbelasting. Daarnaast heeft Curaçao nieuwe wetgeving ingevoerd. Hierdoor zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan om uw vermogen te beschermen als u in Nederland blijft wonen, maar ook als u overweegt te emigreren (naar Curaçao of een ander land). Zo kunt u bijvoorbeeld vermogen onderbrengen in een Stichting Particulier Fonds (SPF) of een Curaçaose trust.
Vóór 2010 was het in Nederland in beginsel mogelijk om vermogen af te zonderen en op die manier een ‘zwevend vermogen’ in te stellen. Om ‘zwevend vermogen’ aan te pakken is vanaf 1 januari 2010 de wetgeving in Nederland zodanig aangepast dat doelvermogens vanuit fiscaal oogpunt als transparant worden aangemerkt. Het voorgaande betekent dat vermogen wellicht juridisch gezien eigendom is geworden van een doelvermogen maar dat het vermogen voor fiscale doeleinden toegerekend blijft worden aan degene die het vermogen heeft ingebracht.
Het bovenstaande betekent in een puur Nederlandse situatie dat wanneer iemand € 1.000.000 aan beleggingen aan een SPF overdraagt deze beleggingen bij hem belastbaar blijven in box 3. Ook bij overlijden vindt er heffing van erfbelasting plaats over € 1.000.000.

De bovengenoemde Nederlandse anti-misbruikwetgeving zal zeker zijn werk doen in puur Nederlandse situaties. Maar wat zijn de fiscale gevolgen als u besluit om, na vermogen te hebben ingebracht in een SPF, naar België of Curaçao te emigreren? Zowel België als Curaçao kennen geen fiscale transparantie en zullen het ingebrachte vermogen niet aan u toerekenen. Het verschil in fiscale behandeling biedt u de mogelijkheid om op (soms al korte) termijn vermogen onbelast over te dragen aan begunstigden.

De aanvraag is succesvol verstuurd, we nemen zo snel mogelijk contact op.

Er ging iets mis bij het versturen, controleer het formulier.